opensourcesummit_europe_mesoscon_171026_daily-1_24095153638_o.jpg opensourcesummit europe hackathon 171025 highres-17 37946233241 oThumbnailsopensourcesummit europe mesoscon 171026 highres-1 37340652984 oopensourcesummit europe hackathon 171025 highres-17 37946233241 oThumbnailsopensourcesummit europe mesoscon 171026 highres-1 37340652984 oopensourcesummit europe hackathon 171025 highres-17 37946233241 oThumbnailsopensourcesummit europe mesoscon 171026 highres-1 37340652984 oopensourcesummit europe hackathon 171025 highres-17 37946233241 oThumbnailsopensourcesummit europe mesoscon 171026 highres-1 37340652984 oopensourcesummit europe hackathon 171025 highres-17 37946233241 oThumbnailsopensourcesummit europe mesoscon 171026 highres-1 37340652984 oopensourcesummit europe hackathon 171025 highres-17 37946233241 oThumbnailsopensourcesummit europe mesoscon 171026 highres-1 37340652984 o